هاوال با ارزش برندی معادل 6.8 میلیارد دلار، در صدر با ارزش ترین برند چین قرار گرفت.
برند فاینسس (موسسه ارزیابی برند از کشور انگلیس) ، اخیرا" گزارش 100 برند برتر در سال 2018 را منتشر کرده است. در این میان هاوال با ارزش برند 6.8 میلیارد دلار، به رتبه 16 جهان و اول چین صعود کرد.
مجموعا"، 21 برند در لیست این 100 برند قرار گرفتند ، که هاوال به عنوان پیشرو در خودروهای SUV با 124% تغییر در ارزش برند نسبت به سال گذشته  از رتبه 29 به رتبه 16 جهانی صعود کرد.